12 NE 188th Street, Miami, FL 33179 Miami, FL

Photo Tour